มีข้อผิดพลาด
  • Table '.\money1_data\jd7p0_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count( * ) AS records, MAX( id ) AS max FROM jd7p0_vvisitcounter
  • Table '.\money1_data\jd7p0_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM jd7p0_vvisitcounter WHERE (YEAR(NOW())=YEAR(FROM_UNIXTIME(tm))) AND (MONTH(NOW())=MONTH(FROM_UNIXTIME(tm)))

สลิปเงินบำนาญ

ข้าราชการบำนาญพิมพ์สลิปเงินบำนาญทางอินเตอร์เน็ต

1.เปิดเว็บไซต์ www.emoneyphrae1. net

2.กรอกรหัสสมาชิก โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.กรอกรหัสผ่าน โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 8 ตัวสุดท้าย

   กดปุ่ม  ลงชื่อเข้าใช้

4.หากต้องการพิมพ์สลิปย้อนหลัง ให้เปลี่ยนเดือนที่ต้องการ

   โดยกดปุ่ม เปลี่ยนเดือน เลือกเดือนที่ต้องการ กดปุ่ม  ยืนยัน

5.กดปุ่ม  ดูสลิปเงินเดือน

6.กดปุ่ม  พิมพ์

  

Additional information