สลิปเงินบำนาญ

ข้าราชการบำนาญพิมพ์สลิปเงินบำนาญทางอินเตอร์เน็ต

1.เปิดเว็บไซต์ www.emoneyphrae1. net

2.กรอกรหัสสมาชิก โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.กรอกรหัสผ่าน โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน 8 ตัวสุดท้าย

   กดปุ่ม  ลงชื่อเข้าใช้

4.หากต้องการพิมพ์สลิปย้อนหลัง ให้เปลี่ยนเดือนที่ต้องการ

   โดยกดปุ่ม เปลี่ยนเดือน เลือกเดือนที่ต้องการ กดปุ่ม  ยืนยัน

5.กดปุ่ม  ดูสลิปเงินเดือน

6.กดปุ่ม  พิมพ์

  

Additional information